De gaven van de Geest

Op 17 mei ontstond tijdens het plenaire gedeelte, na de preekbespreking, met ds. Bergshoeff een gesprek over de gaven van de Heilige Geest. Nu heeft de dominee in de Scherpenzeelse morgendienst van 7 juni een preek over dit onderwerp gehouden. Deze preek is hier onder te beluisteren.

7 juni 2015 – Ds. Bergshoeff – 1 Korinthe 12


Op woensdag 10 juni 2015 houdt prof. dr. C. van der Kooi, hoogleraar dogmatiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, een lezing over het werk van de Heilige Geest in kerk en maatschappij. Mocht het je interesseren.. je bent van harte welkom! Meer informatie lees je op de website van Hervormde gemeente Scherpenzeel.

Gemeenten dragen bij aan kosten weekend

Zoals bekend zijn de kosten voor het weekend 70 euro. Nu is dat 20 euro meer dan vorig jaar, wat te maken heeft met de grotere locatie in Someren.

De 5 gemeenten hebben samen besloten een financiële bijdrage te doen waardoor de prijs voor het weekend geen 70 maar 60 euro wordt! Mocht je al betaald hebben dan krijg je dus 10 euro teruggestort.

Aanmelden kan nog altijd via dit formulier.