De gaven van de Geest

Op 17 mei ontstond tijdens het plenaire gedeelte, na de preekbespreking, met ds. Bergshoeff een gesprek over de gaven van de Heilige Geest. Nu heeft de dominee in de Scherpenzeelse morgendienst van 7 juni een preek over dit onderwerp gehouden. Deze preek is hier onder te beluisteren.

7 juni 2015 – Ds. Bergshoeff – 1 Korinthe 12


Op woensdag 10 juni 2015 houdt prof. dr. C. van der Kooi, hoogleraar dogmatiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, een lezing over het werk van de Heilige Geest in kerk en maatschappij. Mocht het je interesseren.. je bent van harte welkom! Meer informatie lees je op de website van Hervormde gemeente Scherpenzeel.