Dankbaar en verwonderd

Dankbaar en verwonderd kunnen we terug kijken op het weekend met de jongeren uit de 5 gemeenten! Met 140 jongeren en de leiding zijn we een weekend in Someren geweest. Samen hebben we nagedacht over de brief van Jakobus, we hebben gezongen, gebeden, gezellig gekletst, spelletjes gedaan, nieuwe mensen leren kennen, heel veel hout verstookt, liters koffie samen weggedronken en nog veel meer activiteiten. We hebben zelfs geslapen  😉

Wat is het mooi en zegenrijk om zo met elkaar, met zoveel jonge mensen,  met God en Zijn Woord bezig te zijn. Bijbelstudies, Ds. Van Goch uit Scherpenzeel was zondagmorgen bij ons, een sing in. Rijk gevuld en bemoedigd konden we maandagmorgen terug naar onze eigen gemeenten! Vele herinneringen zijn gemaakt.

Nog even nagenieten? Bekijk hier onder een filmpje. Boven alles uit, is onze dank aan onze God, voor Zijn zegeningen en Zijn gaven!

Om met Jakobus te belijden: Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten,  bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.