Meet-in Jongerendienst | Woudenberg

Ha 5G-ers,

Voor de jongeren van 16-24 jaar is er op zondag 5 februari 2017 weer een Meet-in jongerendienst. De Meet-In is geen eredienst, maar een ontmoetingsmoment met kenmerken van een kerkdienst. Deze kenmerken zijn: opening en sluiting met gebed,  schriftlezing, verkondiging, collecte en het zingen van psalmen en liederen. We beginnen om 20.00 uur in de grote zaal van Eben-Haëzer aan de Schoutstraat in Woudenberg en voorganger is ds. A.D.J. Wessels. Het thema is: ‘Door welke bril lees jij de Bijbel?’. Alle jongeren zijn van harte welkom. Na afloop van de Meet-In is er tijd om wat na te praten met een drankje en wat te eten. Be there!

Jongeren van 16 tot 24 jaar: welkom bij de Meet-in Jongerendienst op DV zondag 5 februari. Kun je ‘gewoon’ lezen wat er in de Bijbel staat? Op deze en andere vragen gaat ds. A.D.J. Wessels in. We beginnen om 20.00 uur in gebouw Eben-Haëzer aan de Schoutstraat in Woudenberg.

Geplaatst door Hervormd Woudenberg op zondag 29 januari 2017